Ideea se axează pe protecția mediului înconjurător prin gestionarea corectă a deșeurilor produse de întreprinderile industriale - colectarea, transportul, tratarea și valorificarea deșeurilor prin utilizarea energiei obținute din surse regenerabile de energie.